Guia aos objetivos e premios de Super Raft Boat

Guia aos objetivos e premios de Super Raft Boat

Objetivos de Steam
Objetivos de Steam
Super Raft Boat
Chauncy
Chauncy
Desbloquear Chauncy.
Kraken Killer
Kraken Killer
?
Metralhadora
Machine Gun
Destrave a metralhadora Helveti.
Roboto
Roboto
Desbloquear Roboto.
As chamadas marítimas
The Sea Calls
?
Slugger
Slugger
Destrave o Slugger de Chauncy.
Fishy
Fishy
Destrave a segunda fantasia de Helveti.
Rifle Laser
Laser Rifle
Destrave o rifle laser de Roboto.
Hammerhead
Hammerhead
Destrave a segunda fantasia de Chauncy.
Duster Buster
Duster Buster
Destrave a segunda fantasia de Roboto.
Cherri Andrea640360